Nahajate se na arhivskem spletnem mestu Festivala Borštnikovo srečanje - za obisk aktualnega spletnega mesta, kliknite tukaj.

Nika Leskovšek

D – i – Y Pre d STAVA

D – i – Y  Pre d STAVA

Produkcija Nika Leskovšek

Inter-aktivna igra, ki sodelujoče popelje skozi 36 fiksnih dramskih situacij, kljub temu pa ima po naključju vsakokrat unikaten rezultat

Premiera 1. 12. 2014, privatni atelje
Trajanje predstave je odvisno od gledalcev / uporabe naključja (od 1,5 do 3 ure)

Avtorica konCeptA in in-scena-cije NikA LeSKoVšeK
Iz-vajanje v sostorilstvu z udeleženci
Oblikovalec zvoka in svetlobe Matjaž Mrak
Lastna produkcija samo-zaposlene v kulturi, Nika Leskovšek

D –  i – Y  Pre d STAVA je raziskovalni projekt v nenehnem nastajanju. Skozi inter-akcijo udeležencev in 36 fiksnih dramskih situacij raziskuje učinkovanje naključja: medtem ko akterji potujejo po tanki liniji med vrženostjo v situacijo in lastnimi kreativnimi odločitvami, hkrati tudi razpirajo meje med igro, gledališčem in življenjem.
D – i –Y Pre d STAVA je participatoren dogodek, ki se udeležencem ponuja kot možnost, da ustvarijo lastno predstavo. Rezultat vsake izvedbe so najmanj štiri predstave v eni. Njena re-aktivnost na igriv način prevprašuje ne-mogoče pogoje kapitalistične hiper-produkcije, njene obrazCe, luknje in zakrpane rešitve, kjer je ustvarjalec za celoten proces nastajanja predstave zadolžen sam. V dani situaciji predstavlja ustvarjalno polje svobode v kolektivnem prikrojevanju navodil. Kreativnost, razpeta med umetnostjo in obrtjo v sestavljanju predstave.

D – i –Y Pre d STAVA je v celoti ročno delo in pobarvana z bic barvicami.

D – i – Y  Pre d STAVA
D – i – Y  Pre d STAVA
D – i – Y  Pre d STAVA
D – i – Y  Pre d STAVA
Klasična spletna stran