Nahajate se na arhivskem spletnem mestu Festivala Borštnikovo srečanje - za obisk aktualnega spletnega mesta, kliknite tukaj.

Vabilo za predloge nominacij za podelitev Borštnikovega prstana za leto 2015

Ponedeljek, 13. april 2015

Borštnikov prstan je najvišje strokovno priznanje za igralske stvaritve za življenjsko delo. Podeljuje ga Festival Borštnikovo srečanje, in sicer vsako leto, izmenično igralki in igralcu, na sklepni festivalski prireditvi. Letos ga bo prejela igralka.

Borštnikov prstan lahko prejme vsaka profesionalna igralka ali igralec, ki ustvarja v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali v zamejskem gledališču SSG Trst. Pobudo za podelitev Borštnikovega prstana lahko podajo posamezniki in pravne osebe s področja uprizoritvenih umetnosti in s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ter SSG Trst. Prav tako lahko tudi člani Žirije za podelitev Borštnikovega prstana sami predlagajo druge kandidate po svoji presoji. Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne nagrade. Dobitnik lahko prejme nagrado samo enkrat.

Pobuda za podelitev Borštnikovega prstana mora vsebovati:
-- podatke o kandidatu: ime in priimek, rojstni datum, naslov in telefon;
-- podatke o pobudnici/ku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon
-- ter v primeru, da je pobudnica/k pravna oseba, še kontaktno osebo;
-- strokovno utemeljitev pobude ter morebitna druga mnenja tistih, ki pobudo podpirajo.

Žirija za podelitev Borštnikovega prstana bo odločitev o dobitniku Borštnikovega prstana sporočila Festivalu BS sedem dni pred uradnim začetkom festivala. Predloge nominacij za podelitev Borštnikovega prstana za leto 2015 pošljite do vključno 1. junija 2015 v zaprti ovojnici s pripisom "Predlog nominacije za Borštnikov prstan 2015 – ne odpiraj!" na naslov:

Festival Borštnikovo srečanje, Slovenska 27, 2000 Maribor

Alja Predan,
umetniška direktorica
 

Klasična spletna stran